Řekli o oboru

  • Obor Oroticko-protetický technik je v současné době více než potřebný – pacientů, u nichž je kvalita života přímo závislá na funkční a moderní ortotické nebo protetické pomůcce, bohužel přibývá a tomu odpovídá i stoupající potřeba odborníků v této oblasti.

    MUDr. Petr Krawczyk, předseda Ortopedicko-protetické společnosti ČLS JEP z. s.,

    AHOL Střední odborná škola, vzdělávací program Ortoticko-protetický technik

  • Absolventi budou mít široké uplatnění ve zdravotnických zařízeních, které s postupem nových technologií a to včetně digitálních, postrádají mladé zaměstnance připravené nejen po medicinské, ale i po technické stránce, což obor protetický technik zaručuje.

    Ing. Pavel Burian, jednatel společnosti PROTEOR CZ s.r.o.,

    AHOL Střední odborná škola, vzdělávací program Ortoticko-protetický technik