AHOL Vyšší odborná škola
vzdělávací program
"Finance, účetnictví, finanční řízení"

Vzdělávací program (DiS.)

Vzdělávací program: tříletý denní
Kód vzdělávacího programu:
Škola: AHOL Vyšší odborná škola Dušní 1106/8, 703 00 Ostrava
Školné: 5.050 Kč/semestr
Poslední termín pro podání přihlášky na školní rok 2018/19: 30. 9. 2018
Dny otevřených dveří: 8. 12. 2017 (9.00-17.00), 5. 1. 2018 (9.00-17.00), 16. 2. 2018 (9.00-17.00)

Podat přihlášku ZDARMA

Vzdělávací program, který se počítá

Studiem skupiny odborných předmětů získává absolvent schopnosti a dovednosti v oblastech obchodního, pracovního a správního práva, účetnictví, apod. Výuka a zkoušky prezenčního studia probíhají v pracovních dnech, zpravidla od 8 hodin. Student je povinen účastnit se stanovaného počtu hodin výuky, během níž je v přímém kontaktu s výučujícími. Student má tentýž status studenta včetně všech výhod jako by studoval na VŠ.

Spousta výhod

Vzdělávací program bez přijímaček. Výuka odborníky z praxe. Návaznost probíraného učiva na aktuální potřeby práce. Spolupráce s odbornými firmami, realizace odborných kurzů z oblasti účetnictví a daňové evidence. Nabídka dalších odborných kurzů pro získání živnostenského listu. Další vzdělávání v oblasti managementu, Public Relations, informačních technologií. Studium anglického jazyka s možností zakončení mezinárodními certifikáty FCE, CAE. Po ukončení studia možnost pokračovat ve zkráceném bakalářském studiu na vysoké škole.

Spousta výhod

Výborné uplatnění v praxi

Střední a vyšší management v malých a středních podnicích, pracovníci specializovaných odborných ekonomických útvarů, pracovníci v peněžních ústavech, pojišťovnách, finančních ředitelstvích a úřadech, pracovníci v oblasti státní správy, v rozpočtových a příspěvkových organizacích.