AHOL Vyšší odborná škola
vzdělávací program
"Mezinárodní obchod, přeprava a zasilatelství"

Vzdělávací program (DiS.)

Vzdělávací program: tříletý denní a 3,5letý dálkový
Kód vzdělávacího programu:
Škola: AHOL Vyšší odborná škola Dušní 1106/8, 703 00 Ostrava
Školné: 5.050 Kč/semestr (denní), 7.600 Kč/semestr (večerní)
Poslední termín pro podání přihlášky na školní rok 2018/19: 30. 9. 2018
Dny otevřených dveří: 8. 12. 2017 (9.00-17.00), 5. 1. 2018 (9.00-17.00), 16. 2. 2018 (9.00-17.00)

Podat přihlášku ZDARMA

Vzdělávací program, který se počítá

Studiem skupiny odborných předmětů získává absolvent zcela jedinečné schopnosti a dovednosti v oblastech dopravy a přepravy, dopravních prostředků, celních zásad, devizových operací a logistiky, které jsou velmi vyhledávané na trhu práce.

Spousta výhod

Vzdělávací program bez přijímaček. Výuka odborníky z praxe. Studium dvou světových jazyků. Student má tentýž status studenta včetně všech výhod jako by studoval na VŠ. Během studia nabídka dalších odborných kurzů k získání certifikátů FCE, CAE z anglického jazyka, celá řada skvělých exkurzí v přepravních, dopravních a zasílatelských firmách v regionu, nakonec odborná praxe ve v délce trvání 16 týdnů (560 hod.). Závěrečná zkouška v odborném předmětu v cizím jazyce, která umožní snadnou adaptaci v mezinárodním prostředí velkých firem. Po ukončení studia možnost pokračovat ve zkráceném bakalářském studiu na vysoké škole.

Spousta výhod

Výborné uplatnění v praxi

Po absolvování vzdělávací programu máte spoustu skvělých možností. Můžete nastoupit jako Zasílatel (disponent mezinárodního zasílatelství), logistik (skladových operací, v dopravě a přepravě,ve výrobě, specialista bezpečnosti přepravy), samostatný technik silniční, železniční i letecké dopravy (manažer, samostatný referent, operátor letových drah), nebo třeba oblastní manažer velkoobchodu pro svěřený region.