Přijímací řízení bez zkoušek

Přijímací řízení pro všechny obory a programy probíhá bez přijímacích zkoušek.

Při přijímacím řízení na AHOL Vyšší odborné škole nemusíte být nervózní z přijímacích zkoušek. Součástí přijímacího řízení je pouze rozhovor o budoucím studiua vaší motivaci.

Podmínky přijetí

 

  • Podání platné přihlášky ke studiu v papírové podobě nebo bezplatné přihlášky ke studiu v elektronické podobě v řádných termínech.
  • Předložení úředně ověřené kopie maturitního vysvědčení. Úředně ověřený doklad o předchozím vzdělání prosím přineste na přijímací pohovor nebo zašlete poštou na adresu školy do 30. 9. 2018.
  • Předložení lékařského potvzení, případně zdravotního průkazu pro vzdělávací program Řízení hotelového provozu.
  • Absolvování přijímacího pohovoru.

 

Termíny pro podání přihlášek

První kolo: do 31. 3. 2018
Druhé kolo: do 30. 5. 2018
Třetí kolo: do 30. 9. 2018

Podat přihlášku ZDARMA

Termíny přijímacích pohovorů

První kolo přijímacích pohovorů pro školní rok 2018/2019 proběhne v červnu 2018 v termínech 1. 6., 13. 6., 26. 6. 2018.Druhé kolo přijímacích pohovorů pro školní rok 2018/2019 bude probíhat během letních prázdnin. Třetí kolo proběhne v průběhu září. O přesných termínech budou uchazeči o studiuminformováni individuálně.

Oznámení o přijetí a Smlouva o vzdělání

Po splnění všech podmínek zveřejňuje Ahol Vyšší odborná škola  po jednotlivých kolech přijímacího řízení na úřední desce rozhodnutí o přijetístudentů ke studiu. Pokud je student přijat, je vyzván k završení přijímacího řízení a k podpisu Smlouvy o vzdělávání, která zahrnuje základnípráva a povinnosti studenta při studiu na AHOL VOŠ a stanovuje poplatky spojené se studiem (školné).