Absolutorium

Studium na AHOL VOŠ probíhá formou vysokoškolského vzdělávání (modulový učební plán, kreditní systém, prostupnost s VŠ). Ukončení studiaprobíhá formou absolutoria, v rámci kterého studenti obhajují absolventskou práci a vykonávají zkoušky z odborných předmětů a z cizího jazyka.Na konci vzdělávání získá absolvent titul „diplomovaný specialista“ (DiS.) a tzv. Dodatek k diplomu (Diploma supplement) s mezinárodníplatností.

 

Kalendář absolutorií pro školní rok 2017/2018:

Řádné termíny absolutorií:

 

Dálková forma studia: 18. ledna 2018
termín odevzdání přihlášky k absolutoriu – 30. 6. 2017
termín odevzdání absolventské práce – 24. listopadu 2017

 

Denní forma studia: 7.–13. červen 2018
zadání absolventských prací, termín odevzdání přihlášky k absolutoriu – 2. 11. 2017
termín odevzdání absolventských prací – 20. dubna 2018
termín odevzdání posudků vedoucího a oponenta AP – 25. 5. 2018