Maturitní zkoušky

Harmonogram ústních MZ - jaro 2018

21. 5. 2018

Hotelnictví

Gastronomie

22. 5. 2018

Hotelnictví

Cestovní ruch - Stevard v dopravních službách

23. 5. 2018

Hotelnictví

Cestovní ruch - Stevard v dopravních službách

24. 5. 2018

Hotelnictví

Cestovní ruch - Provoz cestovní kanceláře

25. 5. 2018

Cestovní ruch - Provoz cestovní kanceláře

 

Hodnocení zkoušek profilové části maturitní zkoušky

 

Maturitní zkouška Jaro 2018 v datech

Školní seznam literárních děl pro maturitní zkoušku 2018

Maturitní témata z anglického jazyka pro obor Cestovní ruch

Maturitní témata z anglického jazyka pro obor Gastronomie a Hotelnictví

Maturitní témata z německého jazyka pro obor Cestovní ruch a Hotelnictví

Maturitní témata z 1. odborného předmětu pro obory Cestovní ruch, Gastronomie a Hotelnictví

Maturitní témata z 2. odborného předmětu pro obor Cestovní ruch, ŠVP Provoz cestovní kanceláře

Maturitní témata z 2. odborného předmětu pro obor Cestovní ruch, ŠVP Stevard v dopravních službách

Maturitní témata z 2. odborného předmětu pro obor Gastronomie

Maturitní témata z 2. odborného předmětu pro obor Hotelnictví

Maturitní zkouška Jaro 2018

Nabídka povinných a nepovinných profilových zkoušek pro obor Cestovní ruch, ŠVP Provoz cestovní kanceláře

Nabídka povinných a nepovinných profilových zkoušek pro obor Cestovní ruch, ŠVP Stevard v dopravních službách

Nabídka povinných a nepovinných profilových zkoušek pro obor Gastronomie

Nabídka povinných a nepovinných profilových zkoušek pro obor Hotelnictví