18.09.2017
 

Více než 30 řidičů dnes v dopoledních hodinách zhlédlo modelovou situaci a praktickou ukázku kardiopulmonální resuscitace po autonehodě. Cvičení organizovala AHOL - střední odborná škola. Podle statistik postihne srdeční zástava v Evropě za rok asi půl miliónu lidí, z toho téměř 350 000 nepřežije. Nejčastější příčinou srdeční zástavy u dospělých je postižení kardiovaskulárního systému. Cvičení pod vedením týmu ošetřovatelek třetího ročníku AHOL mělo za cíl řidiče naučit správně vyhodnotit situaci a rychle se rozhodnout, co dál. Řidiči si mohli také prakticky vyzkoušet a naučit jednoduché postupy, které jim v případě autonehody poskytnout lépe první pomoc. Zatímco někteří řidiči bravurně předvedli správný postup kardiopulmonální resuscitace, jiní se zdráhali a k figuríně přistupovali s bojácností. Právě tito řidiči si z dnešního cvičení odnesli nejvíce praktických zkušeností a poznatků.