02.01.2018
 

Den otevřených dveří na AHOL SOŠ

Srdečně vás zveme na příjemně strávený čas v rámci dnů otevřených dveří na naší škole - AHOL SOŠ.
Čeká vás spousta zábavy, ale také získáte více informací o nabízených oborech, budete mít příležitost si pohovořit s učiteli, vedením školy, současnými studenty i bývalými absolventy.


Co vás tedy čeká?


Připravili jsme řadu zajímavých stanovišť, které se specializují na různé oblasti zájmů. Zkrátka nepřijde ten, kdo se zajímá o multimédia a moderní technologie. Ve školním TV studiu vás prací před kamerou i za ní provedou odborníci přímo z praxe: moderátor České televize a hitrádia Orion pan Radek Erben, kameraman na volné noze pan Zdeněk Bárta. V našem fotografickém ateliéru vám vyhotoví skvělou fotografii profesionální fotograf pan Marian Mrózek.
Humanitně nadaní studenti se mohou zapojit do pěveckého vystoupení Pedagogického lycea, či v rámci simulace zasedání zastupitelstav města si zkusit obhájit a prosadit svůj záměr. Každý, koho baví cizí jazyky, může využít příležitosti otestovat znalosti angličtiny s naší rodilou mluvčí Lauren při „čaji o páté".

Ten, kdo pečuje o své zdraví, bude mít možnost nechat si změřit krevní tlak, či provést bio impedanční analýzu stavby těla na přístroji Tanita.
Naší skvělou novinkou je protetické stanoviště, kde si můžete nechat změřit kvalitu chůze na Tensometrické plošině, která analyzuje rozložení tlaku na chodidlech při stoji i chůzi.

Program dne 13. 1. 2018 (10.00 - 13.00):

Stanoviště č. 1 - Fotografický ateliér a školní TV studio
• poznejte blíže prostředí našeho školního fotografického ateliéru a televizního studia
• setkejte se s profesionálním fotografem Marianem Mrózkem, agentem modelky Petry Němcové, který vám zhotoví pěknou fotografii v našem ateliéru
• nechte se provést zákulisím práce před kamerou, kterou vám přiblíží moderátor České televize Radek Erben


Stanoviště č. 2 - Interaktivní pěvecké představení
• využijte příležitosti se aktivně zapojit do školního pěveckého vystoupení, které si pro vás nachystalo Pedagogické lyceum s naším pedagogem a muzikantem Mgr. Lukášem Švajdou


Stanoviště č. 3 - Zdravý životní styl

• pokud dbáte o své zdraví, nechte si zcela zdarma změřit našimi pečlivými ošetřovatelkami krevní tlak, či provést orientační vyšetření krevní skupiny
• měření na speciální bio impedanční váze Tanita zjistí množství tělesného tuku, váhu kostí, bazální metabolismus a odhalí vaši fyzickou kondici včetně metabolického věku


Stanoviště č. 4 - Simulace zasedání městského zastupitelstva
• zapojte se do diskuze, vyzkoušejte si obhájit a prosadit svůj záměr v rámci simulace zasedání a hlasování městského zastupitelstva


Stanoviště č. 5 - Sportovní management
• přijďte se více dozvědět o oboru Sportovní management, možnostech propojení studia s aktivní sportovní činností
• pobavte se se současnými studenty, podívejte se, jaké sportovní aktivity jsme nedávno realizovali


Stanoviště č. 6 - Marketingová komunikace
• objasníme vám, proč je užitečné studovat marketing a jaké možnosti na trhu práce se při studiu i po něm nabízí
• pohovořte si s absolventem naší školy, který se po studiu na naší škole ihned postavil na vlastní nohy, a zjistěte, v čem mu dobrý marketing pomáhá firmu rozvíjet


Co vás dále čeká?


Prezentace oborů:
Ekonomika v multimediální sféře, Marketingová komunikace, Sportovní management, Pedagogické lyceum, Sociální, správní a pečovatelská činnost, Veřejná správa a regionální rozvoj, Ortoticko-protetický technik a Ošetřovatel
Možnost pohovořit si s učiteli a vedením školy, setkání se současnými studenty i absolventy školy
Prohlídka školy a seznámení s jejím chodem, moderním vybavením, nabídkou volnočasových aktivit

Nezapomeňte přijít 13. 1. 2018 mezi 10.00 a 13.00. Těšíme se na viděnou!