11.01.2018
 

Od začátku školního roku 2018/19 otevřeme nový vzdělávací program "Předškolní a mimoškolní pedagogika". Těšíme se, až uvítáme nové budoucí učitelky a učitelele mateřských škol, školních družin, pedagogy v sociálních zařízeních pro děti, vedoucí pedagogy zotavovacích akcí pro děti, vychovatelky a vychovatele v zařízeních pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy, nebo asistenty pedagogů atd.

Studiem skupiny odborných předmětů získává absolvent schopnost a dovednost rozvíjet osobnost dítěte, vytvářet pocit bezpečí a důvěry, diagnostikovat potřeby a zájmy dítěte a dospívajících, aplikovat inkluzivní vzdělávání, uplatňovat moderní metody vzdělávání, identifikovat problémy a řešit problémové situace, komunikovat s kolegy, rodinou a partnery školy.

Detailní informace o oboru zde.