01.01.2018
 

Ve dnech 18. 1. - 19. 1. 2018 budou probíhat závěrečné zkoušky studentů - absolutoria. 

Studenti dálkového studia budou prokazovat před komisí penzum znalostí, které získali studiem na vyšší odborné škole. Po úspěšném vykonání zkoušek, bude studentům přiznán titul DiS.

Všem studentům držíme palce. :)