13.04.2018
 

AHOL - Střední odborná škola od září 2018 zahájí výuku prvních žáků nového oboru Ortoticko-protetický technik. Jedná se o moderní obor z oblasti medicíny, který slučuje poznatky z oblasti anatomie, biomechaniky a IT technologií a AHOL se tak stává druhou školou v ČR, kde je možné jej studovat.

Specializovaný obor, kde úroveň výuky úzce souvisí s kvalitním technickým vybavením, může škola realizovat zejména díky dotaci, kterou poskytlo statutární město Ostrava. Díky podpoře SMO zprovoznila AHOL - Střední odborná škola 1. dubna 2018 také novou odbornou učebnu, vybavenou nejmodernější technikou; studenti se zde seznámí s využitím digitálních technologií v ortotice-protetice.

Učebna disponuje podobaroskopem, 3D scannery pro skenování trupu či chodidel užívaných při vyhotovování ortopedických pomůcek (korzetů a ortopedických vložek) a dvěma plošinami Sigma se softwarem umožňujícím statickou a posturologickou analýzu rozložení tlaku, váhy a opěrné plochy. Dominantou učebny je běžící plošina Runtime, snímající tlak při chůzi a běhu, a v neposlední řadě software k určení komplexní dynamické analýzy fáze kroku a běhu.

Všechny tyto přístroje studentům, kteří zde poprvé vstoupí na začátku školního roku 2018/2019, umožní provádět kompletní rozbory pro řešení a léčbu poruch skeletárního systému.

Na nový obor jsme však připraveni nejen z hlediska vybavení, ale také z hlediska výukových materiálů, které pro žáky připravili odborníci z VŠB TUO a z Proteor Ostrava. Moderně vybavená odborná učebna i výuka pod dohledem odborníků je tak dalším krokem k tomu, aby v regionu přibyli fundovaní specialisté, na něž odborná pracoviště zastřešující nový obor netrpělivě čekají.