16.04.2018
 

26. a 27. dubna proběhla absolutoria 4. ročníků Pedagogického lycea, kdy studentky a studenti obhajovali své závěrečné práce z dramatické a výtvarné výchovy.

První den absolutorií této nezvykle početné třídy byl věnován prezentaci dramatického projektu. Obě skupiny své práce úspěšně obhájily a u publika sklidila zasloužený úspěch jak ambiciózní adaptace Letopisů Narnie, tak i pohádka pro nejmenší Sněhurka a sedm trpaslíků. Absolutoria tak potvrdila nemalý herecký talent řady studentů i jejich schopnost vytvořit na motivy literární předlohy smysluplný program pro dětskou skupinu.

Absolutoria z výtvarné výchovy se konala v novém sále AHOL - VOŠ a studenti jako každoročně překvapili šíří svého výtvarného talentu i netradičním vnímáním zadaného tématu. Diváci se tak stali svědky často velmi dramatických obhajob, kde studenti výtvarnými prostředky zkoumali svůj vztah k rodině, blízkému člověku, koním, ekologii, jídlu, literatuře, ale i k zásadním filosofickým koncepcím a lidským postojům. Obdivovat jsme tak mohli malbu, kresbu, fotografii, plastiku, knižní ilustraci a v neposlední řadě i akční umění.

I letošní absolventské práce je pak možné obdivovat v AHOL GALLERY, a to od slavnostní vernisáže v úterý 17. 4. do 10. 5. 2018.