Pedagogický sbor


Mgr. Dagmar Kocichová, Ph.D.
ředitelka školy
dagmar.kocichova@ahol.cz

Ing. David Nespěšný, MBA
zástupce ředitelky školy a odborný garant vzdělávacího programu
Informační technologie
david.nespesny@ahol.cz

Bc. Dagmar Kučerová
zástupkynì ředitelky školy pro praxi
dagmar.kucerova@ahol.cz

Ing. Ludmila Tkáčová
vedoucí studijního oddělení a odborný garant vdělávacího programu
Finance, účetnictví, finanční řízení
ludmila.tkacova@ahol.cz

Mgr. Stanislava Špirková
metodička prevence a odborný garant vzdělávacího programu
Cestovní ruch
stanislava.spirkova@ahol.cz

Ing. Alena Halaxová
odborný garant studijního programu
Mezinárodní obchod, přeprava, zasílatelství
alena.halaxova@ahol.cz

Ing. Marek Vlček
odborný garant studijního programu
Řízení hotelového provozu
marek.vlcek@ahol.cz

Mgr. Barbora Zajíčková
odborný garant studijního programu
Management lidských zdrojů
barbora.zajickova@ahol.cz