Pedagogický sbor


Mgr. Miriam Lacinová
ředitelka školy
český jazyk, dějiny kultury
miriam.lacinova@ahol.cz

Mgr. Dana Kowalská
zástupkyně ředitelky pro teoretické vyučování
gastronomické odborné předměty
dana.kowalska@ahol.cz

Vladimír Bernát
moderní gastronomie
vladimir.bernat@ahol.cz

Iveta Broschová
odborný výcvik
iveta.broschova@ahol.cz

Mgr. Jarmila Elbelová
technika administrativy
jarmila.elbelova@ahol.cz

Mgr. Michal Hofman
tělesná výchova
michal.hofman@ahol.cz

Mgr. David Karčmář
regionální turistické služby
david.karcmar@ahol.cz

Bc. Dagmar Kučerová
zástupkyně ředitelky pro praktické vyučování
dagmar.kucerova@ahol.cz

Bc. Kristýna Kuželová
odborné gastronomické předměty
kristyna.kuzelova@ahol.cz

Mgr. Petra Machátová
psychologie
petra.machatova@ahol.cz

Mgr. Jana Mikesková
cestovní ruch
jana.mikeskova@ahol.cz

Bc. Monika Pawlasová
český jazyk, matematika
monika.pawlasova@ahol.cz

Mgr. Naďa Pospíšilová
český a anglický jazyk
nada.pospisilova@ahol.cz

Mgr. Libuše Radičová
český jazyk, dějepis
libuse.radicova@ahol.cz

Mgr. Dita Raynochová
ekonomické předměty
dita.raynochova@ahol.cz

Mgr. Klára Šafranová
prevence patologických jevù
matematika, biologie
klara.safranova@ahol.cz

Mgr. Lenka Skupienová
německý jazyk, učební praxe
lenka.skupienova@ahol.cz

Mgr. Anna Slaninová
gastronomické odborné předměty
anna.slaninova@ahol.cz

Mgr. Lenka Strišová
anglický a český jazyk
lenka.strisova@ahol.cz

Ing. Bc. Lenka Švajdová PhD.
odborné předměty cestovního ruchu
lenka.svajdova@ahol.cz

Mgr. Michal Trajkov
dějepis, dějiny kultury
michal.trajkov@ahol.cz

Mgr. Helena Urbánková
výchovný poradce
německý jazyk, společenskovědní základ
helena.urbankova@ahol.cz

Marie Verčimáková
management v dopravních službách
marie.vercimakova@ahol.cz