Prevence rizikových jevů chování

Názevprojektu:                Prevence rizikových projevů chování

Poskytovatel:                   Moravskoslezský kraj

Doba realizace: 9/2017– 8/2018

Částka:                           80.000,-Kč

Naše škola obdržela dotaciz prostředků Moravskoslezskéhokraje na realizaci projektu „Prevencerizikových projevů chování“. Projekt bude realizován ve školním roce2017/18. Základním principem primární prevence rizikového chování u žáků jevýchova k předcházení a minimalizaci rizikových projevů chování, ke zdravémuživotnímu stylu, k rozvoji pozitivního sociálního chování a rozvojipsychosociálních dovedností a zvládání zátěžových situací osobnosti.

Tematické prožitkové programyzahrnou např. tyto oblasti: poruchy příjmu potravy, problematika závislostí,pravidla bezpečného chování na sítích, sebeobrana, základy právního povědomíatd.

Cílem tohoto projektu je podporaprimární prevence, ochrana zdraví dětí a mládeže, posilování povědomí, ježpozitivně ovlivní způsob života mladé populace (výchova ke zdravému životnímustylu). Realizací dlouhodobého programu primární prevence chceme rovněž dosáhnoutzlepšení sociální klimatu ve škole.