Projekt AHOL Gallery

Cílem projektu je realizace 6 výstav pro veřejnost (+ 3 dopoledních akcí s workshopem pro žákovské publikum) doprovázených vernisáží pojatou jako doprovodná performance propojující hudební, dramatický a výtvarný projev. 

Projekt by tak měl přiblížit pestrou paletu výtvarné umělecké tvorby návštěvníkům všech generací a současně přiblížit výtvarné umění formou workshopu a komentované prohlídky nejmladším návštěvníkům galerie. 

Dotaci poskytlo statutární město Ostrava, ta je v souladu s „Programem podpory kultury a zachování kulturního dědictví na území statutárního města Ostrava v letech 2017 – 2020“, schváleného usnesením č. 1243/ZM1418/19ze dne 14. 9. 2016. Celková výše dotace činí 20 000,- Kč.  Realizace projektu je od 1. 1. 2017 – 31. 12. 2017.