Projekty školy

Mezinárodní konference Digitální Evropa v informačním věku

Vlajkovou lodí projektů Ahol VoŠ je každoroční mezinárodní konference v Ostravě. Letošní 20. ročník neslnázev:Digitální Evropa v informačním věku.

Cílem letošní konference konané 27. 4. 2017 bylo ukázat svět, v němž dnes žijeme. Současný pohled, i vize blízké či vzdálené budoucnosti prezentovali odborníci z různých oblastí na téma možností digitálních technologií, vlivu internetu na vztahy mezi lidmi, na výchovu a vzdělávání síťové generace, na kryptoměnu a dezinformace.

Konference byla pořádána s finanční dotací Statutárního města Ostrava a mezi přednášejícícmi byl také Mgr. Jaroslav Fidrmuc, náměstek člena vlády MŠMT.

Záštitu konferenci poskytli:
Ing. Evžen Tošenovský ( poslanec evropského parlamentu)
Mgr. Stanislav Folwarczná ( náměstek hejtmana Moravskoslezského kraje)
Bc. Martin Bednář ( starosta městského obvodu Ostrava Jih)
Ing. Radůz Mácha ( ředitel sdružení pro rozvoj Moravskoslezského kraje)
Mgr. Petr Naske (předseda Jednoty školských informatiků z.s)

 

Další již ukončené projekty:

Rozvoj dalšího vzdělávání v Moravskoslezském kraji
Propojení teorie s praxí = zvýšení konkurenceschopnosti absolventů
Inovace nabídky dalšího vzdělávání
Inovace vzdělávacích programů s vazbou na cizí jazyky se zapojením odborníků z praxe
Inovace vzdělávacích programů s vazbou na cizí jazyky se zapojením odborníků z praxe
Modularizace studijních programů na ostravských VOŠ
Zahraniční odborná praxe studentů VOŠ v rámci Leonardo da Vinci, který je součástí Programu celoživotního učení
Zvyšování konkurenceschopnosti na trhu práce prostřednictvím jazykové a ICT gramotnosti
Vytváření vzdělávacích programů v souladu s Národní soustavou kvalifikací a jejich pilotní ověřování
Cesty za poznáním aneb rozvoj kompetencí žáků středních škol v oblasti bezbariérového cestování a komunikace
Vybudování a vybavení multimediální učebny a zavádění e-learningu do výuky AHOL - Vyšší odborné školy
Marketingové aktivity ke zvýšení povědomí o domácím cestovním ruchu
Pomoc dlouhodobě nezaměstnaným na Ostravsku a Mostecku (Dost dobrá šance)
Zavedení kombinované formy studia s využitím e-learningu
Aprobační rozširující studium pro učitele základních a středních škol Moravskoslezského kraje v
environmentálních, informační a komunikačních technologiích
Školení a vzdělávání pracovníků v cestovním ruchu - "Dopravce - standardy služeb pro cestovní ruch"
Poradenské, vzdělávací a rekvalifikační centrum
Centrum pro podporu rozvoje přeshraničního cestovního ruchu mezi Českou a Polskou republikou
Fiktivní firma jako moderní forma výuky cestovního ruchu, partnerství SŠ, VOŠ, pilotní ověřování rozvoje činnosti fiktivních firem
Leonardo - mobility
Evropský program Socrates - Comenius 1
Partnerství se školou v Berlíně/Nauen, "Němčina jako cizí jazyk"