06.02.2018
 

V rámci projektu Prevence rizikových projevů chování se uskutečnila na SOŠ AHOL dne 31.1.2018 přednáška na téma Bezpečné chování na síti, která byla určena studentům prvních ročníků. Poručík Bc. Richard Palát společně se svými kolegy z oddělení prevence kriminality seznámili naše studenty s riziky kyberšikany, hovořilo se také o pravidlech první pomoci oběti šikany a zejména o agresi a záměrného poškození uživatele mobilního telefonu, který se stal součástí našich životů.

Celý program byl zaměřen převážně na poznatky z praxe policistů, na které studenti reagovali svými dotazy.