27.03.2018
 

Studenti prvního a druhého ročníku vzdělávacího programu Mezinárodní obchod, přeprava, zasílatelství se dne 26. 03. 2018 zúčastnili odborné exkurze ve společnosti Geis Parcel CZ Logistics, s.r.o. se sídlem v logistickém areálu Prologis v Ostravě - Porubě.

Odborný výklad a prohlídku jednotlivých pracovišť zabezpečil Ing. Petr Družkovský, provozní ředitel pobočky v Ostravě. Studenti se obeznámili se vznikem, založením a současným chodem společnosti Geis Parcel CZ Ostrava. Ing. Petr Družkovský poskytl studentům odborný výklad chodu balíkové služby, logistického skladu a skladování zboží pro společnost Husqvarna a Gardena. Studenti měli možnost vidět logistické procesy třídění zásilek pro jednotlivé atrakční obvody, softwarové programy a další moderní technologie používané v logistickém skladu. V neposlední řadě se studenti obeznámili s dispečerským softwarem a prací dispečera.

V závěru odborné exkurze byla studentům nabídnuta možnost brigádní spolupráce a taktéž možnost vykonávat ve společnosti odbornou praxi.
Celou akci organizačně zabezpečila Ing. Alena Halaxová