27.03.2018
 

Ve dnech 26. a 27.3.2018 se studenti druhého ročníku oboru Právo a veřejná správa společně se studenty třetího ročníku oboru Veřejnosprávní činnost zúčastnili školního kola soutěže Europa Secura. Tu pořádá středisko Eurocentrum pod záštitou Úřadu vlády ČR. Úkolem bylo zvládnout devadesátiminutový test, který obsahoval otázky zaměřující se na Evrospkou unii a bezpečnostní politiku. Na studenty čekala řada nesnadných otázek, která prověřovala nejen znalosti, ale i schopnosti orientace a vyhledávání v textu, uspořádání informací do souvislostí nebo vypracování časových os. Věříme, že se studentům soutěž líbila, dozvěděli se množství nových informací a pevně věříme v postup do krajského kola.