13.04.2018
 

 

Dne 12.4.2018 studenti druhého ročníku oboru Právo a veřejná správa navštívili Český statistický úřad - krajskou pobočku v Ostravě. Dozvěděli se základní informace o fungování a postavení úřadu ve veřejné správě, vyzkoušeli si vyplnění části dotazníku ke Sčítání lidu, domů a bytů a shlédli krátké video o historii ČSÚ.