10.10.2017
 

Dne 9. 10. 2017 proběhla přednáška s ředitelem Okresní správy sociálního zabezpečení Ing. Michalem Ztratilem a následná exkurze. Celá akce byla primárně koncipována pro naše budoucí odborníky ze vzdělávacího programu "Management lidských zdrojů".