13.09.2017
 

Žáci prvních ročníků se, jak už napovídá tradice, zúčastnili adaptačního kurzu. Ten se konal v rekreačním středisku Beskydského H-RESORTU ve dnech 11. až 13. září. Jak žáci, tak učitelé se na něj těšili a plni elánu dorazili v pondělí v ranních hodinách na vlakové nádraží.
Adaptační kurz je hlavně akcí poznávací a stmelovací, čemuž odpovídala jeho náplň. Proces poznávání započal již ve vlaku, kde se značná část žáků chopila šance a s dovolením ostatních cestujících si zazpívala a zatančila na populární písně. Dobrá nálada je neopustila ani při přesunu z vlakového nádraží do resortu. Po vydatném obědě žáky čekaly aktivity vedené jejich třídním učitelem. Tento den byl zaměřen hlavně na sbližování v rámci tříd, zakončen však byl aktivitami pro všechny společnými. Nejlepší ohlas mělo týmové stavění nejvyšší stavby z marshmallownů a špejlí.
Druhý den se tým učitelů rozrostl o další posily, tělocvikáře Michala Hofmana a jeho tým, kteří si pro žáky připravili aktivity zaměřené na důvěru, vzájemnou pomoc, šikovnost a vytrvalost. První část jejich úkolů probíhala v lese, kde žáci přecházeli přes překážky, pomáhali si při zdolávání úkolů a kooperativně řešili nastalé problémy. Odpoledne pak byly hry zaměřeny na jejich sportovní schopnosti, které využili při přetahování lana, házení granátů na cíl nebo při jízdě na lyžích pro pět osob. Večer následovalo vyhodnocení a předání věcných cen pro vítěze. Je třeba říct, že si všichni zúčastnění zaslouží velkou pochvalu. Malou chybou na kráse bylo pouze počasí, které nepřálo venkovním aktivitám a všechny obtěžovalo mírným deštěm. Odměnou za takto náročný den byla pro všechny večerní diskotéka a volná zábava.
Adaptační kurz splnil cíle, které si předsevzal. Žáci se navzájem lépe znají, užili si zábavu, podnikli mnohá dobrodružství a mají plno sil do nového školního roku. Nejen do tohoto roku jim chceme popřát hodně školních úspěchů, zdraví a spokojenosti.

Tým AHOL