20.09.2017
 

Dne 20. září 2017 proběhla na naší škole přednáška na téma „ Co si odnést ze školy" s Václavem Klausem mladším. Akce se zúčastnili studenti třetích, čtvrtých ročníků a nástavbového studia.
České školství prodělalo v posledních letech několik zásadních změn - státní maturity přes inkluzi až po jednotné přijímací zkoušky. Komu a jak prospěly nebo uškodily? Co je ještě potřebné zreformovat? Jak bude vypadat školství v dalších letech? Co by si měli odnést žáci po absolvování střední školy? Všem těmto otázkám se věnoval ve své besedě, která proběhla ve škole AHOL, Václav Klaus mladší, bývalý ředitel soukromého gymnázia PORG. Přednáška vyústila do debaty, v níž padaly dotazy z řad studentů. Ti pokládali otázky, které se problematiky českého školství přímo dotýkaly.
Výklad Václava Klause byl velmi zajímavý a studenty zasvětil do problematiky českého školského systému.

Mgr. Libuše Radičová