20.10.2017
 

Pro ty, kteří chtěli poznat alchymii přípravy koktejlů a dozvědět se o barmanství mnoho zajímavého zorganizovala škola ve dnech 16. - 20. října 2017 pětidenní barmanský kurz pod vedením certifikovaných lektorů České barmanské asociace paní Evy Hlaviznové a pana Jaroslava Labounka. Kurzu se zúčastnili žáci oboru vzdělání Hotelnictví a Gastronomie, kteří se naučili připravovat a servírovat míchané nápoje, pracovat se šejkrem a dalšími míchacími médii a v neposlední řadě si odnesli i pořádnou dávku informací o barmanství. Účastníci byli kurzem tak nadšeni, že se rozhodli věnovat se barmanství na profesionální úrovni.

Mgr. Dana Kowalská