29.11.2017
 

V pondělí 27. listopadu 2017 proběhlo na AHOL - Vyšší odborné škole z Ostravy setkání průvodců cestovního ruchu Moravskoslezského kraje. Zúčastnili se ho aktivní průvodci, kteří provázejí jak v terénu, tak i v objektech. Akce se uskutečnila ve spolupráci Asociace průvodců České republiky, organizace sdružující profesionální průvodce cestovního ruchu, a AHOL - Vyšší odborné školy, významného centra vzdělávání v cestovním ruchu. Odborná část setkání, v rámci které byla řešena problematika legislativy, systému certifikací, elektronické evidence tržeb pro průvodce, byla doplněna o prezentaci národní kulturní památky Dolní oblast Vítkovice, unikátního areálu Ostravy. Když si uvědomíme, že činnost průvodce cestovního ruchu je činností tzv. prvního kontaktu, že průvodce svoji prací vytváří u návštěvníků dojem o daném regionu či památce, že je v neustálém a bezprostředním kontaktu s účastníky cestovního ruchu, je možné konstatovat, že má práce průvodce rozhodující vliv na spokojenost návštěvníků.