05.09.2017
 

Adaptační pobyt u 1. ročníků byl podpořen projektem MSK Prevence rizikových projevů chování.

Ve dnech 5. - 7. září 2017 proběhl adaptační kurz prvních ročníků všech nastupujících oborů AHOL SOŠ, který žáci již tradičně strávili v beskydském rezortu Horizont. Cílem adaptačního kurzu bylo seznámení žáků a jejich stmelení nejen v rámci tříd a oborů samotných, ale i podpora tolerance, spolupráce a týmového ducha mezi všemi účastníky kurzu. Ve třech dnech si proto žáci prostřednictvím herních aktivit vyzkoušeli řešit nejrůznější situace a poznat tak jak sebe samého, tak kolektiv.

Dynamický náboj adaptačního kurzu zajistila firma Young Life, která pod vedením lektora Ing. Oty Kaňoka připravila pro žáky mnoho netradičních aktivit, jako např. lanové centrum či airsoft, a řadu dalších týmových her s cílem formovat kolektivní toleranci a spolupráci.Součástí programu bylo vystoupení absolventů školy Táni Bystroňové a Ondřeje Zámišky. Žáci absolvovali lekci tance a společenské etikety pod vedením manželů Dávidkových, a to za intenzivní účasti třídních učitelů, kteří si vyzkoušeli roli „tanečníků“. Jako již tradičně žáci absolvovali workshop zaměřený na první pomoc a zdravý životní styl.