03.12.2017
 

Studenti oboru Sociální činnost se zapojili do soutěže Slezské univerzity v Opavě, Obchodně-podnikatelské fakulty v Karviné. Hlavním úkolem soutěže bylo vytvořit esej na zadaná témata. Jedno z témat znělo: „Jsou mzdy v ČR (SR) přiměřené?" V rámci této eseje se měli studenti zamýšlet nad výší průměrné mzdy v ČR (SR) a konfrontovat ji s dalšími údaji. Například spravedlností odměňování zaměstnanců vzhledem ke stále se zvyšujícím nárokům na pracovní schopnosti nebo velikosti reálného výdělku většiny obyvatel. Jedním z dílčích témat, kterými se v eseji zabývali, byl syndrom vyhoření pracovníků.

Druhým z cílených témat pro obor Sociální, správní a pečovatelská činnost bylo téma se zněním „Je hypotéka správnou cestou k vlastnímu bydlení?" V ní měli studenti za úkol analyzovat, kdy se vyplatí bydlet v nájmu a kdy je hypotéka správnou cestou k vlastnímu bydlení. Dílem se studenti zabývali i problematikou dluhové pasti a pomoci osobám s dluhy.

Do soutěže se zapojili jak studenti třetího ročníku (Kristýna Klečková, Petr Pastrňák, Markéta Dudová, Aneta Angletová), tak čtvrtého ročníku (Lucie Přibylová, Barbora Poloková) oboru Sociální, správní a pečovatelská činnost a dobrovolně i jedna studentka druhého ročníku oboru Právo a veřejná správa (Veronika Hrabovská).
Vzhledem k tomu, že se jedná o soutěž časově náročnou, zvlášť pro hodnotící komisi, která je složená ze tří odborníků v daném oboru, bude hodnocení probíhat během měsíce prosince a výsledky budou oznámeny v lednu příštího roku.

Našim studentům přejeme hodně štěstí.

Ing. Ivana Němcová