04.12.2017
 

V rámci projektu AHOL GALLERY statutárního města Ostravy proběhlo dne 30. 11. 2017 v odpoledních hodinách setkání se dvěma významnými ženami - ostravskou výtvarnicí, malířkou a grafičkou Lenkou Kocierzovou a paní Danielou Winterovou, která umožnila výstavu prací svého manžela - malíře, karikaturisty, ilustrátora a zejména autora nadčasových anekdot Jiřího Wintera-Neprakty.

Návštěvníci tak mohli vidět kresby ilustrující dětství strávené ve Vítkovicích v podání Lenky Kocierzové a kreslené anekdoty se školní a ekologickou tematikou, včetně unikátního ekologického kalendáře J. Wintera-Neprakty.

Setkání s paní Danielou Winterovou proběhlo ve znamení vzpomínek na život s významným výtvarníkem a zejména na jeho dramatické zážitky z mládí prožitého v období okupace. Celý večer pak kromě zajímavého vyprávění zpestřilo nastudování moderní pohádky Ilony Daňkové v podání studentů Pedagogického lycea Venduly Urbišové a Matěje Falata.