18.12.2017
 

Po celý rok 2017 probíhá projekt AHOL TALENT 2017/18, na který poskytlo dotaci statutární město Ostrava. Projektu se účastní vybraní žáci 1. - 4. ročníku oboru Ekonomika v multimediální sféře. Cílem je umožnit této skupině žáků rozvinout své schopnosti pod vedením odborníků v oblasti informačních a digitálních technologií a multimédií.

Jednou z aktivit je spolupráce s odborníky z VŠB TU Ostrava. Zde probíhají workshopy v International RFID Laboratory a v Institutu ekonomiky a systémů řízení. Žáci se dle svého zájmu a schopností podílejí na vědecké práci a výstupem jsou multimediální produkty, např. videa, prezentace, práce s virtuální realitou či ze SMART oblasti.

V rámci další aktivity bylo vytvořeno mobilní televizní studio AHOL, kde tým žáků pod vedením Mgr. Mrázka a Mgr. Raidy zajišťuje režii, kameru, střih, ozvučení, produkci, postsynchrony apod. a zaznamenává život ve škole i mimo ni.

Počátkem roku se uskutečnil workshop zajištěný lektory mediální agentury Sabanero a žákovská přehlídka Superstar v odborných znalostech 2017. S Mgr. Adamíkem se žáci učí nové věci v kempu grafiky a animace, profesionální fotograf Marian Mrózek vede fotografický workshop, odborníkem je zajištěna výuka tvorby webových stránek. Velmi zajímavá byla spolupráce s moderátorem České televize a Hitrádia Orion Radkem Erbenem a Mgr. Heříkovou z TV Fabex, pod jejichž vedením žáci nadabovali krátký film.

Další přehlídka je plánována na březen 2018 a zde již budou předvedeny všechny výsledné práce, které žáci ve spolupráci s odborníky vytvořili.