19.12.2017
 

Posílení právního povědomí bylo jedním z témat preventivních programů SOŠ AHOL. Téma uzavírání smluv a často problematické odstoupení od smluv bylo v diskuzi s Mgr. Trigasem rozebráno studenty třetích ročníků. Studenty zejména zajímala témata související s jejich zálibou v nakupování - uzavírání smluv přes internet a vrácení zboží přes e-shopy.

Neplatnost právního jednání nezletilého nebo uzavření dohody o provedení práce, pracovně právní vztahy při dosažení 15 let věku - to byla další témata, se kterými se naši studenti v běžném životě již setkávají, a proto i ona se setkala s velkým zájmem.
Přednáška i diskuse splnily svůj účel a doufáme, že studenti získané znalosti využijí i v životní praxi.