AHOL Střední odborná škola
obor
"Ošetřovatel"

Večerní forma studia

Obor: tříletý bez maturity ukončený výučním listem
Kód oboru: 53-41-H/01
Škola: AHOL Střední odborná škola Náměstí Jiřího z Poděbrad 301/26, 703 00 Ostrava-Vítkovice
Školné:
Poslední termín pro podání přihlášky na školní rok 2018/19:
Dny otevřených dveří:

Podat přihlášku ZDARMA

Získejte místo v nemocnici. A nemusí být na kraji města

Chcete si najít novou práci ve zdravotnictví nebo v sociálních služnách a zařízeních? Chcete mít jistou stabilního zaměstnání? Studujte večerně učební obor Ošetřovatel. Naučíme vás poskytovat ošetřovatelskou péči, provádět komplexní hygienickou péči o pacienta, rozdělovat a podávat nemocným stravu, měřit a zaznamenávat fyziologické funkce, provádět rehabilitační ošetřovatelství, asistovat u ošetřovatelských a léčebných výkonů, kontrolovat a ukládat léčivé přípravky a zdravotnický materiál.

Výuka i praxe

Výuka probíhá 2x týdně v pátek a v sobotu, takže ho zvládnete i při zaměstnání. Výuka probíhá pod vedením kvalitních pedagogů a odborníkl z praxe a v úzké spolupráci s nemocnicemi, domovy důchodců, charitativními organizacemi a dětskými domovy. Praxe probíhá individuálně v zařízeních dle vašich preferencí.

Výuka i praxe

Garantované uplatnění

Obor Ošetřovatel garantuje vynikající uplatnění absolventů na trhu práce. Po skončení studia naleznete snadno práci v nemocnicích, zdravotnických a sociálních zařízeních, v ošetřovatelských centrech, při poskytování domácí péče, v zařízeních pro seniory, v dětských domovech, kde je čím dál větší poptávka po kvalifikovaném personálu.