AHOL Vyšší odborná škola
vzdělávací program
"Předškolní a mimoškolní pedagogika"

Vzdělávací program (DiS.)

Vzdělávací program: tříletý denní a 3,5letý dálkový
Kód vzdělávacího programu:
Škola: AHOL Vyšší odborná škola Dušní 1106/8, 703 00 Ostrava
Školné: 5050,-Kč/semestr (7100,-Kč/dálková forma)
Poslední termín pro podání přihlášky na školní rok 2018/19: 30.9.2018
Dny otevřených dveří: 5. 1. 2018 (9.00-17.00), 16. 2. 2018 (9.00-17.00)

Podat přihlášku ZDARMA

Pokračování Pedagogického lycea

Studiem skupiny odborných předmětů získává absolvent schopnost a dovednost rozvíjet osobnost dítěte, vytvářet pocit bezpečí a důvěry, diagnostikovat potřeby a zájmy dítěte a dospívajících, aplikovat inkluzivní vzdělávání, uplatňovat moderní metody vzdělávání, identifikovat problémy a řešit problémové situace, komunikovat s kolegy, rodinou a partnery školy.

Spousta výhod a praxe

Vzdělávací program bez přijímaček. Výuka odborníky z praxe. Student má tentýž status studenta včetně všech výhod jako by studoval na VŠ. Během studia nabídka dalších odborných kurzů, v prvním a ve druhém ročníku průběžná odborná praxe a ve třetím ročníku souvislá praxe na vybraných pracovištích v délce 560 hodin (platí pro denní studium). Po ukončení studia možnost stát se učitelem v MŠ, vybrat si z řady učitelských profesí nebo pokračovat ve zkráceném bakalářském studiu na vysoké škole.

Spousta výhod a praxe

Kvalifikace učitele mateřské školy

Absolventi s titulem DiS. mají široké možnosti upatnění ve výchově mládeže. Mohou vykonávat práci učitele v mateřské škole, vychovatelů ve školních družinách, domovech mládeže, střediscích volného času, vychovatelů v zařízeních sociálních služeb, mohou být vychovateli v zařízeních pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy a mohou také vykonávat funkci hlavního vedoucího zotavovacích akcí dětí a mládeže nebo mohou být asistenty pedagoga.