AHOL Vyšší odborná škola
vzdělávací program
"Sociální pojišťovnictví"

Vzdělávací program (DiS.)

Vzdělávací program: tříletý denní
Kód vzdělávacího programu:
Škola: AHOL Vyšší odborná škola Petruškova 4, 700 30 Ostrava Zábřeh
Školné: 5.050 Kč/semestr
Poslední termín pro podání přihlášky na školní rok 2018/19:
Dny otevřených dveří: 8. 12. 2017 (9.00-17.00), 5. 1. 2017 (9.00-17.00), 16. 2. 2017 (9.00-17.00)

Podat přihlášku ZDARMA

Vzdělávací program, který se počítá

Studiem skupiny odborných předmětů získá absolvent tohoto vzdělávací programu schopnosti a dovednosti v oblasti sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění, ve správním právu, v sociální politice, sociální komunikaci, v komerčním pojišťovnictví a veřejné ekonomice a financích.

Spousta výhod

Vzdělávací program bez přijímaček. Výuka odborníky z praxe. Student má tentýž status studenta včetně všech výhod jako by studoval na VŠ. Během studia nabídka dalších odborných kurzů a skvělá odborná praxe v Okresních správách sociálního zabezpečení, na odborech sociální péče, ve zdravotních pojišťovnách. Po ukončení studia možnost pokračovat ve zkráceném bakalářském studiu na vysoké škole.

Spousta výhod

Výborné uplatnění v praxi

Absolvent je odborně kvalifikovaným pracovníkem pro oblasti sociální správy ve veřejném i soukromém sektoru, zejména na obecních, městských a magistrátních úřadech, v organizačních složkách a příspěvkových organizacích zřizovaných státem a územní samosprávou, úřadech sociálního zabezpečení, zdravotních pojišťovnách, poradenských firmách.