AHOL Vyšší odborná škola
vzdělávací program
"Řízení hotelového provozu"

Vzdělávací program (DiS.)

Vzdělávací program: tříletý denní i dálkový
Kód vzdělávacího programu:
Škola: AHOL Vyšší odborná škola Dušní 1106/8, 703 00 Ostrava
Školné: 5.050 Kč/semestr, 7.600 Kč/semestr (dálková forma)
Poslední termín pro podání přihlášky na školní rok 2018/19: 30. 9. 2018
Dny otevřených dveří: 8. 12. 2017 (9.00-17.00), 5. 1. 2018 (9.00-17.00), 16. 2. 2018 (9.00-17.00)

Podat přihlášku ZDARMA

Vzdělávací program, který se počítá

Studiem skupiny odborných předmětů získává absolvent schopnosti a dovednosti v oblasti managementu hotelového provozu, gastronomických služeb, techniky obsluhy a služeb, ovládá tři světové jazyky na takové úrovni, aby je mohl používat při výkonu povolání i při běžné komunikaci. Má komplexní poznatky o nabídce hotelových služeb, pracuje s informačními a rezervačními systémy.

Spousta výhod

Vzdělávací program bez přijímaček. Výuka odborníky z praxe. Studium tří světových jazyků. Student má tentýž status studenta včetně všech výhod jako by studoval na VŠ. Během studia nabídka dalších odborných kurzů (barmanský, baristický, someliérský) a skvělá odborná praxe ve špičkových hotelech a hotelových řetězcíchv délce trvání 16 týdnů (560 hod.). Závěrečná zkouška v odborném předmětu v cizím jazyce, která umožní snadnou adaptaci v mezinárodním prostředí velkých hotelů. Po ukončení studia možnost pokračovat ve zkráceném bakalářském studiu na vysoké škole.

Spousta výhod

Výborné uplatnění v praxi

Díky titulu DiS., kvalitní výuce a spolupráci s Asociací hotelů a restaurací České republiky, naleznete snadno práci jako manažer hotelu nebo manažer provozu v pohostinství a gastronomických službách.