Vedení školy


Mgr. Miriam Lacinová
ředitelka školy
miriam.lacinova@ahol.cz

Mgr. Dana Kowalská
zástupkyně ředitelky školy pro teoretické vyučování
dana.kowalska@ahol.cz

Bc. Dagmar Kučerová
zástupkyně ředitelky pro praktické vyučování
dagmar.kucerova@ahol.cz

Mgr. Helena Urbánková
výchovná poradkyně, koordinátor inkluze
helena.urbankova@ahol.cz

Mgr. Klára Šafranová
školní metodik prevence
klara.safranova@ahol.cz