Volnočasové aktivity

Historický kroužek – Mgr. Kateřina Suková
Kroužek německého jazyka – Mgr. Darja Bittnerová
Přípravný kroužek (NJ) k projektu v r. 2018 pro vybrané studenty PL – Mgr. Bittnerová, Mgr. Smolková
Kroužek ruského jazyka – Mgr. Tatiana Nadymačková
AJ k maturitní zkoušce – Mgr. Anna Nastálková
AJ příprava k PET zkoušce – Mgr. Kolář, E.Peterson
AJ příprava k FCE zkoušce – Mgr. Majerová
English Club – E.Peterson 
Středoškolský pěvecký sbor AHOL (SPS AHOL) – Mgr. Jitka Zubíčková 
Kroužek IT a médií – Mgr. Mrázek 
Kroužek ECDL – Mgr. Mrázek
Fitness kroužek – Mgr. Tomáš Koláček
Sportovní kroužek – Mgr. Tomáš Koláček
Dramatický kroužek – Mgr. Eva Rastočná
Žurnalistický kroužek – Mgr. Eva Rastočná
Literární seminář – Mgr. Jakub Raida

Ve školním roce 2017/18 bude rovněž studentům školy nabídnuta možnost systematické přípravy k maturitní zkoušce z cizích jazyků a ČJL.